icon

“পিজে ফেলে”এক (চাকমা কবিতা)

আলোময় চাকমা

Last updated Dec 16th, 2019 icon 303

 

“পিজে ফেলে”এক

আলোময় চাকমা

পুনোত্ ঘু মাধাত্ পানি ;
অভাব্ নিধুকতুক্ জীংকানি।
*চাদারা ফুরি যে,
আর’ চাদারা ফুরঙর।
মনে মনে ভাবঙর ;
কি কাম্ গরঙর।
বেক্ কিজু বুজিশুনি ;
রঙ্যাঁ ভুদে মরে কন’ গাঝা গল্লনী!!!
উন্দুরবো উদের আর পরের ;
গোজেনে কানের না আঝের।
এ মাধানত্ ফেসবুক লারানা,
মরে সবাই ন’ সাজের!!!

মর সংসমাজ্যায় ;
সংসার রিনি চেই।
আয়, ইনকাম্ ঠিক্ রাগেই।
যা ধগে তে,
দুখ্কাম, বেগার, চাগুরি।
মুই খাঙর,
গরাজ্ গরাজ্ মেগাবাইট।
খরচ্ গরঙর দিন্-রেইত্ ।
কন্ ফুগুদিকানাদি পহর দেঘি ;
আগঙ্ বানাহ্ সংসার চুগি।।।

ম’ ভাজে লিঘিলুঙ্ সাজে সাজে ;
মরে বাজে, তারে বাজে।
কিয়রে ন’ পারিলুঙ্ কানে ;
ন’ পারিলুঙ্ আঝে।
রিপরিপ্ দুরোত্ গেলাক্,
সংসমাজ্যায় মরে ফেলে।
মুই আগঙ্ ঘোনাঘুনি কনাছেরে ;
ইয়ানি হি মর লকফক্।
পাল আরেইয়া বান্দর’ ধক্ ;
ছেরেদি পুরি রলুঙ্ পিজে।।।

০৩/০৭/২০১৫
*চাদারা = এক ধুক্যা পাত্তর।

জুমজার্নালে প্রকাশিত লেখাসমূহে তথ্যমূলক ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে অথবা যেকোন লেখার সাথে আপনার ভিন্নমত থাকতে পারে। আপনার মতামত এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনিও লিখুন অথবা লেখা পাঠান। লেখা পাঠাতে কিংবা যেকোন ধরনের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন - jumjournal@gmail.com এই ঠিকানায়।

আরও কিছু লেখা

আলোময় চাকমা

Author
জুম থোক ন' থোক তুও আমি জুম্মো। মোন-মুড়োউনদো এব' গলি ন' যান। মুজুঙেঁদি কাবিবংগোই জুম তুই থেচ ম' লগে...

Follow আলোময় চাকমা

Leave a Reply